BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Thursday, 5 September 2013

aqel..aqel..

Assalamualaikum.... Jam dah menunujukkan jam 1.15 pagi (5 Sept 2013)...ada cerita yang hendak dikongsi bersama... anak saya yang ke6, berumur 3 tahun sangat menyentuh hati. Dia kata, dalam mata aqel ada umi..dalam mat umi ada aqel..

Tuesday, 29 January 2013

Rancangan pengajaran tahunan pendidikan moral tingkatan 5 2013


MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS  UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
1
 
 
NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
 
1.1     KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
 
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara
 
Tuhan melihat segala tingkah laku manusia
 
Kepercayaan beragama dalam kehidupan perlu dikukuhkan
v  Setiap manusia mempunyai tanggungjawab terhadap Tuhan
 
v  Pembalasan Tuhan kepada manusia terhadap setiap amalan hidupnya.
 
1.        Melaksanakan tanggung-jawab kepada Tuhan
 
2.        Menerima kenyataan bahawa setiap tindakan yang dilakukan akan mendapat pembalasan daripada Tuhan
 
 
Unit 1 –
Buat Baik Dibalas Baik
 
Unit 1 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
2
 
 
 

1.2  AMANAH

 
Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain
 
Insan yang amanah dipandang mulia
 
Perangi rasuah musuh negara
v  Implikasi rasuah terhadap diri, keluarga dan negara
v  Peranan kerajaan dalam menangani isu rasuah
§  Pendidikan
§  Jentera pentadbiran kerajaan : Kepimpinan melalui teladan
§  Undang-undang : Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Akta Rahsia Rasmi
 
Sentiasa mengamalkan sikap amanah dalam melaksanakan tugas dan kewajipan dengan tidak melibatkan diri dalam gejala rasuah.
 
 
Unit 2 –
Hindari Rasuah, Rakyat Bertuah
 
 
Unit 2 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
3
 
 
 

1.3  HARGA DIRI

 
Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan
 
Prinsip hidup mencerminkan identiti diri
 
Pegangan hidup yang kukuh membentuk maruah diri
 
v  Maruah diri perlu dipelihara
v  Tidak melakukan perbuatan sumbang
§  Seks di luar nikah
§  Pelacuran
 
 
 
Menjaga dan mempertahankan maruah diri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 3 –
Maruah Dijaga Diri Terpelihara
 
 
Unit 3 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
4
 
 
 
1.4 BERTANGGUNG
JAWAB
 
Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna
 
Sikap bertanggungjawab menjamin masa depan
 
Perancangan secara bertanggungjawab kunci kejayaan hidup
v  Perancangan untuk masa depan
§  Perbelanjaan
§  Kerjaya
§  Kehidupan dewasa dan berkeluarga
 
 
Merancang masa depan dengan penuh tanggung-jawab
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 4 –
PerancanganTeliti Menjamin Kejayaan
 
 
Unit 4 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
Kejohanan merentas desa peringkat sekolah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
5
 
 
 
1.5  HEMAH TINGGI
 
Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian
 
Hemah Tinggi membentuk peribadi mulia
 
Peribadi mulia menjadi ikutan dan disanjung tinggi
 
v  Peribadi mulia tokoh-tokoh dicontohi
§  Tokoh-tokoh ahli fikir (Imam Al-Ghazali, Socrates, Confucius, Swami Viveka-nanda)
§  Tokoh-tokoh pemimpin negara (Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Mahatma Ghandi
 
Mengamalkan sikap hemah tinggi seperti mana tokoh-tokoh yang berperibadi mulia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 5 –
Harimau Mati Meninggalkan Belang, Manusia Mati Meninggalkan Nama
 
Unit 5 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§   
 
 
 
Cuti Tahun Baru Cina                (11 – 15/2/13)
 
 
 
 
6
 
 
 
1.6 TOLERANSI
 
Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup
 
Toleransi kunci keharmonian negara
 
Toleransi membantu merealisasikan dasar negara
 
v  Pengagihan kekayaan negara
§  Dasar Pembangunan Nasional
 
v  Kepelbagaian kebudayaan dan kesenian
§  Dasar Kebudayaan Kebangsaan
 
 
Bertolak ansur dan menerima dasar yang dijalankan demi keharmonian negara
 
 
Unit 6 –
Toleransi Manjamin Kesejahteraan Masyarakat
 
 
Unit 6 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
7
 
 
 
1.7 BERDIKARI
 
Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain
 
Berdikari menjamin kemajuan negara
 
Masayarakat berdikari negara maju
 
v  Politik
v  Ekonomi
 
Berusaha sendiri sehingga berjaya demi negara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 7 –
Rakyat Berdikarii Negara Cemerlang
 
 
Unit 7 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
8
 
 
 
1.8 KERAJINAN
 
Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara
 
Masyarakat yang rajin disanjung tinggi
 
Sumbangan tamadun silam dalam mencapai kecemerlangan
 
v  Sikap dedikasi, kecekalan dan ketekunan manusia zaman silam sebagai panduan kejayaan
 
§  Tamadun Awal (Kesenian, seni bina dan muzik )
§  Kebangkitan semula selepas ditimpa mala petaka (Peperangan dan bencana alam)
 
 
 
Bersikap rajin dengan mencontohi kejayaan peristiwa silam sebagai panduan untuk berjaya
 
 
Unit 8 –
Kerajinan Membawa Kejayaan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 8 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
9
 
 
 
1.9  KASIH SAYANG
 
Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas
 
Budaya penyayang pegangan hidup
 
Sikap prihatin menjamin kesejahteraan masyarakat
 
v  Prihatin dan menangani masalah dalam masyarakat
§  Gejala sosial
§  Gejala Alam Sekitar
 
1.        mengambil berat dan melibatkan diri dalam menangani pelbagai masalah dalam masyarakat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 9 –
Masyarakat Prihatin Kampuing Ceria
 
 
Unit 9 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
10
 
 
 
1.10 KEADILAN
 
Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah
 
Keadilan teras kesejahteraan negara
 
Keadilan menjamin pentadbiran yang kukuh
 
v  Amalan keadilan dalam pentadbiran kerajaan
§  Pemberian ganjaran dan hukuman
§  Pembayaran pelbagai jenis cukai
§  Pembahagian rumah kos rendah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akur dengan prinsip keadilan yang dipraktikkan dalam pentadbiran kerajaan
 
 
Unit 10 –
Amalan Keadilan Menjamin Kesejahteraan
 
 
Unit 10 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
11
 
 
 
1.11 RASIONAL
 
Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar
 
Pemikiran rasional penting dalam menangani konflik
 
Penyelesaian masalah secara objektif dan konsisten
v  Langkah penyelesaian sesuatu masalah
  • Meramal
  • Mencari bukti
  • Menganalisis bukti
  • Membuat keputusan
 
Menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan konsisten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 11 –
Pertimbangan Rasional, Penyelesaian Terbaik
 
 
Unit 11 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
12
 
 
 
1.12 KESEDERHANAAN
 
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain
 
 
Kesederhanaan asas keharmonian hidup
 
Kesederhanaan menjamin keseimbangan pembangunan negara
 
v  Kesederhanaan dalam dasar-dasar kerajaan
§  Pembangunan insan
§  Pembangunan fizikal
 
 
 
 
 
 
 
Menghargai dan menyokong usaha kerajaan dalam menyeimbangkan pembangunan insan dan fizikal
 
 
 
 
 
 
 
Unit 12 –
Duduk Sama Rendah, Berdiri Sama Tinggi
 
 
Unit 12 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuti sekolah PPI (25-29/3/2013)
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
13
 
 
 
NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN
 
2.1 KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA
 
Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga
 
Sikap prihatin memupuk kasih sayang terhadap anggota keluarga
 
Tanggungjawab menjaga ibu bapa dan anggota keluarga ialah satu amanah
 
v  Penjagaan ibu bapa dan anggota keluarga yang tua, uzur dan yang memerlukan
 
1.        Menjaga ibu bapa dengan penuh kasih sayang
 
2.        Menjaga anggota keluarga yang memerlukan perhatian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 13 –
Kasih Dipupuk, Sayang Disemai
 
Unit 13 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
14
 
 
 
2.2  HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA
 
Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis
 
Hormat-menghormati membentuk peribadi keluarga
 
Saling menghormati  antara anggota keluarga dipupuk melalui asuhan yang baik
 
v  Cara asuhan yang baik
§  Kepemimpinan melalui teladan
§  Hukuman yang positif
§  Interaksi yang bersopan (Ucapan terima kasih dan memohon maaf)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menghormati dan menerima asuhan keluarga
 
 
 
Unit 14 –
Asuhan Baik Keluarga Harmoni
 
 
Unit 14 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
15
 
 
 
2.3 MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN
 
Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun dalam keluarga
 
Tradisi kekeluargaan khazanah budaya bangsa
Pengekalan tradisi kekeluargaan tanggungjawab bersama
v  Peranan kerajaan dan agensi bukan kerajaan dalam mengekalkan adat resam kekeluargaan pelbagai keturunan
§  Muzium
§  Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan
§  Arkib Negara
§  Kelab Budaya
 
Menghargai dan menjunjung tradisi keluarga sebagai khazanah budaya bangsa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 15 –
Tradisi Diamal, Warisan Dikekal
 
 
Unit 15 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
16
 
 
 
2.4 TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
 
Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga meruah keluarga
 
Keharmonian keluarga mencerminkan anggotanya
Kewajipan terhadap keluarga membentuk kesejahteraan keluarga
v  Kewajipan menjaga keharmonian keluarga secara menyeluruh dalam pelbagai aspek
§  Kewajipan sosial (pendidikan, keselamatan, kepemimpinan
§  Kewajipan ekonomi (sumber rezeki yang halal)
§  Kewajipan agama (Ibu bapa sebagai model dan pendidik agama)
 
 
 
 
 
 
 
 
1.        Melaksanakan tanggung-jawab sebagai anggota keluarga demi menjaga keharmonian keluarga
 
2.        Menerima dan menghormati tanggung-jawab ibu bapa sebagai pemimpin keluarga
 
 
Unit 16 –
Budi Dikenang, Jasa Disanjung
 
Unit 16 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
17
 
 
 
NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR
 
3.1 MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR
 
Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem
 
Kemapanan alam sekitar untuk kebaikan sejagat
 
Kemapanan alam sekitar tanggungjawab bersama
 
v  Peranan dan tanggungjawab agensi kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan dalam  mencegah eksploitasi sumber yang berlebihan
§  Jabatan PERHILITAN
§  Jabatan Perhutanan
§  Jabatan Perikanan
§  World Wide Fund for Nature
 
Menerima wujudnya badan-badan yang bertanggungjawab terhadap pencegahan eksploitasi sumber dan menyokong usaha-usaha yang dijalankan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 17 –
Manusia Penyelamat Alam
 
 
Unit 17 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
18
 
 
 
3.2 KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DAN ALAM SEKITAR
 
Keadaan saling memerlukan hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam terpelihara
 
Manusia sebagai pengurus alam yang bijaksana
 
Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar perlu untuk mengelakkan berlakunya bencana alam
v  Penerokaan hutan secara terkawal
v  Pembangunan yang terancang
§  Empangan Kenyir (Terengganu)
§  Empangan Hoover
        (Amerika Syarikat)
§  Empangan Aswan (Mesir)
 
 
 
 
 
 
 
 
1.        Menyokong usaha-usaha mengurus alam secara bijaksana
 
2.        Menerima hakikat bahawa sumber alam yang tidak diurus dengan bijaksana akan mengakibat-kan bencana alam
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 18 –
Bijaksana Mengurus Alam
 
 
Unit 18 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
19
 
 
3.3 KEMAPANAN ALAM SEKITAR
 
Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup
Undang-undang memandu manusia ke arah kebaikan
 
Undang-undang alam sekitar menjamin kesimbangan alam sekitar
v  Kepentingan dan tanggungjawab mematuhi peraturan dan undang-undang berkaitan dengan kemapanan alam sekitar
§  Akta Kualiti Alam Sekitar
Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang berkaitan dengan alam sekitar bagi menjamin keseimbangan alam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 19 –
Undang-undang Mengekalkan Kesejahteraan Alam
 
Unit 19 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
§   
 
 
 
 
 
Peperiksaan pertengahan tahun
 
Cuti pertengahan tahun
(25/5 – 9/6/2013)
§   
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
3.4  PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR
 
Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya
 
Masa depan manusia dan alam sekitar bergantung kepada gaya hidup masa kini
 
Perancangan dan tindakan manusia menentukan alam sekitar
v  Tindakan manusia yang terancang dapat mengekalkan sumber semula jadi
§  Sumber tenaga
§  Sumber air
§  Sumber hutan
v  Tindakan manusia yang rakus membawa kemusnahan alam sekitar
§  Ujian nuklear
§  Peperangan
 
1.        Menggunakan sumber semula jadi dengan penuh tanggungjawab
 
2.        Menggunakan ciptaan manusia dengan bertanggungjawab tanpa memusnahkan alam sekitar
 
 
Unit 20 –
Pengurusan Yang Bijak Menjamin Kelestarian Alam Sekitar
 
 
Unit 20 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
21
 
 
 
NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME
 
4.1 CINTA AKAN NEGARA
 
Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri
 
Cinta akan negara asas kesejahteraan bersama
 
Keharmonian masyarakat majmuk menjadi kebanggaan bersama
 
v  Kepelbagaian agama dan budaya dalam masyarakat menjadi kebanggaan bersama
 
§  Agama / Kepercayaan
§  Tradisi dan adat resam
§  Bahasa
 
Berbangga dengan kepelbagaian agama dan budaya dalam masyarakat di Malaysia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 21 –
Kepelbagaian Budaya Memupuk Keharmonian
 
Unit 21 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
22
 
 
 
4.2 TAAT SETIA PADA RAJA DAN NEGARA
 
Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara
 
Kesetiaan pada negara tanda mendaulatkan negara
 
Kedaulatan negara dipertahankan dan disanjung tinggi
 
v  Kedaulatan, pertahanan dan keselamatan negara tanggungjawab bersama
§  Kerajaan
§  Rakyat
 
 
 
 
 
 
 
 
1.        Mengelakkan diri daripada terlibat dengan anasir-anasir subversif yang akan mengancam keselamatan negara
 
2.        Mencurah bakti dengan taat setia demi kedaulatan negara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 22 –
Rakyat Setia, Negara Jaya
 
 
Unit 22 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3  SANGGUP BERKORBAN UNTUK NEGARA
 
Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semangat patriotik mengharumkan nama negara
 
Rakyat sebagai wakil negara di peringkat antarabangsa
v  Sikap bertanggungjawab sebagai wakil negara dalam pelbagai bidang
v  Penglibatan diri dalm aktiviti yang mencabar untuk menaikkan imej negara
§  Ekspedisi ke Gunung Everest
§  Ekspedisi ke Kutub Utara dan Selatan
§  Pelayaran mengelilingi dunia
 
1.        Kesanggupan berkhidmat dan bertindak sebagai duta kecil mewakili negara
 
2.        Meneroka aktiviti baru dan mencabar untuk mengharumkan nama negara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 23 –
Rakyat Cemerlang Negara Gemilang
 
Unit 23 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
24
 
TARIKH :
NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA
 
5.1 MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK
 
Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna
Kanak-kanak berhak disayngi dan dilindungi
 
Perlindungan terhadap kanak-kanak tanggungjawab semua pihak
 
v  Peranan pelbagai  pihak dalam melindungi kanak-kanak
§  Kerajaan: (Akta Perlindungan Kanak-Kanak berkaitan penderaan, gangguan seksual dan buruh kanak-kanak)
§  Rumah--rumah perlindungan
§  Peranan Badan Bukan Kerajaan
§  Peranan individu
Menyedari dan menerima peranan pelbagai pihak dalam memberi perlindungan terhadap kanak-kanak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 24 –
Melindungi Kanak-kanak Tanggungjawab Bersama
Unit 24 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 MENGHORMATI HAK WANITA
 
Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara
 
 
Wanita berjasa negara makmur
 
Wanita dalam pembangunan negara
 
v  Sumbangan wanita dalam pelbagai bidang pembangunan
 
§  Politik
§  Ekonomi
§  Sosial
§  Sains dan Teknologi
 
Mengiktiraf sumbangan wanita dalam pelbagai bidang demi pembangunan negara
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 25–
Wanita Pemangkin Pembangunan Negara
 
 
Unit 25 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
26
 
 
 
5.3  MELINDUNGI HAK PEKERJA
 
Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara
 
Undang-undang menjamin kesejahteraan  pekerja
 
Undang-undang melindungi  hak pekerja
 
v  Undang-undang untuk melindungi pekerja daripada ditindas
§  Akta Buruh
§  Mahkamah Buruh
 
Menerima dan mematuhi undang-undang yang melindungi  hak pekerja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 26-
Undang-undang Melindungi Kebajikan Pekerja
 
 
Unit 26 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
27
 
 
 
5.4 MENGHORMATI HAK GOLONGAN KURANG BERUPAYA
 
Memberi layanan yang bersopan kepada golonga kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan
 
Kecacatan bukan penghalang produktiviti
Golongan kurang berupaya memainkan peranan penting dalam  pembangunan negara
 
v  Peranan dan sumbangan golongan kurang berupaya dalam pelbagai bidang
§  Politik
§  Ekonomi
§  Sosial
 
Menerima bahawa golongan kurang berupaya juga dapat menyumbang dalam pelbagai bidang demi pembangunan negara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 27 –
Golongan Kurang Berupaya Aset Negara
 
 
Unit 27 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
28
 
 
 
5.5  MELINDUNGI HAK PENGGUNA
 
Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi
 
 
Hak pengguna terbela, masyarakat makmur
 
Kebajikan pengguna tanggungjawab semua
 
v  Peranan agensi kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan dalam melindungi serta menjamin hak pengguna
 
§  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (Akta Pengguna)
§  Persatuan Pengguna
§  Agensi-agensi Antarabangsa
 
Menyokong usaha pelbagai pihak dalam melindungi dan menjamin hak pengguna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 28 –
Hak Pengguna Dilindungi Bersama
 
 
Unit 28
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
§   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuti PP Ke 2 & Hari Raya Puasa               (7/8 – 8/8/2013)
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
29
 
 
 
NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI
 
6.1  MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
 
Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada
 
Undang-undang antarabangsa menjamin kesejahteraan masyarakat global
 
Undang-undang antarabangsa untuk kebaikan bersama
 
v  Patuh kepada undang-undang antarabangsa
 
§  Akta Mencegah Penyeludupan
§  Undang-undang Laut Antarabangsa
§  Undang-undang Siber
§  Mahkamah Antarabangsa
 
 
Menerima dan mematuhi undang-undang antarabangsa bagi menjamin keamanan sejagat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 29 –
Undang-undang Menjamin Keamanan Sejagat
 
 
Unit 29 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2  KEBEBASAN BERSUARA
 
Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman
 
Media saluran komunikasi untuk manfaat bersama
 
Media sebagai saluran komunikasi
 
v  Peranan media sebagai alat perhubungan
 
§  Percambahan idea / pendapat
§  Luahan rasa
§  Penilaian secara objektif
 
 
 
 
 
 
 
1.        Memahami peranan media sebagai alat perhubungan
 
2.        Menggunakan saluran media dengan bertanggungjawab demi kebaikan bersama
 
 
 
 
 
 
 
Unit 30 –
Media Massa Penyalur Idea
 
 
Unit 30 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
31
 
 
 
6.3  KEBEBASAN BERAGAMA
 
Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia
 
Kebebasan beragama menjamin kesejahteraan bersama
 
Hormati amalan keagamaan setiap individu
 
v  Peranan pelbagai pihak memberikan kebebasan kepada individu untuk mengamalkan kewajipan keagamaan masing-masing
§  Kerajaan
§   Swasta
§  (Cuti / masa pelepasan)       
 
Menerima bahawa setiap individu bebas dan berhak melakukan kewajipan agama masing-masing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 31–
Kebebasan Beragama Memupuk Keharmonian
 
Unit 31 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
32
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 PENGLIBATAN DIRI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA
 
Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan memetuhi peraturan, undang-undang dan Perlembagaan Malaysia
 
Rakyat bertanggungjawab negara makmur
 
Pembangunan negara tanggungjawab setiap rakyat
 
v  Penglibatan pelbagai pihak dalam projek dan program pembangunan negara
 
§  Peranan badan-badan sukarela
§  Peranan individu / rakyat
 
 
1.          Melibatkan diri dalam aktiviti badan sukarela untuk membangunkan negara
 
2.          Menyokong dan menjayakan projek dan program pembangunan negara
 
 
 
 
 
 
 
Unit 32 –
Masyarakat Bertanggungjawab, Negara Membangun
 
Unit 32 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5  SIKAP KETERBUKAAN
 
Bersedia memberi dan menerima pendangan, pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia
 
Tindakan berasaskan saluran yang betul menjamin kepentingan bersama
 
Sikap terbuka dalam penyelesaian masalah demi kebaikan bersama
 
 
v  Amalan sikap keterbukaan dalam menangani sesuatu masalah mengikut saluran tertentu
 
§  Pihak berkuasa (polis, mahkamah)
§  Agensi kerajaan (kementerian)
§  Pihak swasta
§  Pertubuhan antarabangsa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menerima bahawa setiap masalah boleh diatasi mengikut saluran yang betul.
 
Unit 33 –
Sikap Keterbukaan Penyelesaian Masalah
 
 
Unit 33 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
34
 
 
 
NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
 
7.1  HIDUP BERSAMA SECARA AMAN
 
Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya
Persefahaman sejagat menjamin kesejahteraan masyarakat global
 
Kehamonian Global tanggungjawab bersama
 
v  Peranan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa dalam meningkatkan persefahman bersama
 
§  Komanwel
§  Pertubuhan Negara-negara Islam
§  Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
§  Pertubuhan Antarabangsa lain
 
 
Menyokong peranan yang dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa dalam menjamin kesejahteraan sejagat
 
Unit 34 –
Persefahaman Teras Kedamaian
 
 
Unit 34 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
35
 
 
 
7.2  SALING MEMBANTU DAN BEKERJASAMA
 
Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat
 
Saling bekerjasama antara negara menjamin kesejahteraan sejagat
 
 
Usaha baik antara negara dijayakan bersama
 
v  Kerjasama antara negara dalam pelbagai bidang
 
§  Ekonomi
§  Sosial
 
 
 
 
 
 
 
 
Menyokong kerjasama antara negara dalam pelbagai bidang bagi mengeratkan hubungan sejagat
 
Unit 35 –
Bekerjasama Tonggak Kemakmuran
 
Unit 35 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
MINGGU
BIDANG PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL PEMBELAJARAN
TEKS UTAMA
BAHAN BANTU MENGAJAR
CATATAN
 
 
36
 
 
 
7.3  SALING MENGHORMATI ANTARA NEGARA
 
Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat
 
Hormat –menghormati antara negara asas hubungan yang harmoni
 
Perhubungan baik antara negara menjamin kebaikan bersama
 
v  Pelaksanaan pelbagai program untuk mewujudkan hubungan baik antara negara
 
§  Politik
§  Ekonomi
§  Sosial
 
Menyokong dan melibatkan diri dalam pelbagai program ke arah mewujudkan hubungan yang baik antara negara
 
Unit 36 –
Hubungan Dijalin, Kemesraan Dinikmati
 
 
Unit 36 –
(Rujuk Buku Panduan Guru Tingkatan 5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuti Akhir Tahun (16/11/13 – 1/1/14)